Kurs teoretyczny - wszystkie moduły

Kurs teoretyczny - wszystkie moduły

799,02 zł 914,00 zł

Oszczędzasz 12% (114,98 zł).

Zawartość obejmuje:

 • 42 godziny lekcyjne kursu wideo w formie 47 odcinków

 • prezentację z moimi rysunkami do pobrania z każdego filmu

 • krótkie testy sprawdzające wiedzę po obejrzeniu materiału

 • dostęp na 365 dni od momentu zakupu

 • możliwość korzystania na urządzeniach mobilnych

Po pierwsze - teoria 


Przygotowania do matury z biologii najlepiej zacząć od solidnej podstawy teoretycznej. Nie oznacza to, że musisz uczyć się na pamięć od deski do deski biologii Villego czy Campbella! Przygotowałam dla Ciebie zestaw 47 filmów, na których omawiam cały materiał do matury z biologii zgodny z podstawą programową zarówno dla trzy-, jak i czteroletniego liceum. 

Nie liczy się ilość przyswojonych informacji, ważna jest jakość, a przede wszystkim ich ZROZUMIENIE, bo jeśli dużo rozumiesz to nie musisz dużo pamiętać!

Podczas odtwarzania filmów wchodzących w skład tego kursu wyświetlane jest zabezpieczenie w postaci adresu e-mail przypisanego do konta użytkownika. 

Dlaczego wszystkie drogi prowadzą do cyklu Krebsa?

Mechanizmu fosforylacji oksydacyjnej zachodzącej podczas łańcucha oddechowego.

Czemu pierwszy podział mejotyczny nazywany jest redukcyjnym?

Przebiegu cyklu podstawczaków, sprzężniowców oraz workowców.

W jakim celu paprotniki rozpoczęły zjawisko dominacji sporofitu nad gametofitem?

Z jakiego powodu krew przepływa przez skrzela w przeciwną stronę niż woda?

Czym różni się odporność swoista od nieswoistej organizmu.

Dlaczego telomery ulegają skróceniu po każdym podziale komórki?

Slajd z prezentacji budowa serca

Pobudź swoją wyobraźnię 


Podczas całego kursu wykorzystuję kilkaset własnoręcznie stworzonych ilustracji, które czynią go wyjątkowym. Oprócz tego używam ich w prostych animacjach, które pomagają zrozumieć trudne zagadnienia.

Rysunki znajdziesz również we wszystkich prezentacjach, które możesz pobrać i wykorzystać jako skrypt z zajęć.

Test wiedzy z kursu biologii

Sprawdź czy pamiętasz


Po obejrzeniu każdego filmu możesz rozwiązać krótki test, który sprawdzi czy zapamiętałeś najistotniejsze informacje. A jeśli uznasz, że wybrane zagadnienie jest szczególnie istotne i warto do niego wrócić to możesz zapisać je w formie notatki do danego filmu.

Nauka tak jak lubisz - z komputera, laptopa, tabletu czy telefonu

Ucz się tak jak lubisz


Kurs jak i wszystkie materiały są dostępne online, więc możesz skorzystać z nich nie tylko gdzie i kiedy chcesz, ale również przy użyciu dowolnego urządzenia. 

W domu przy komputerze, w szkole z tabletem, a może korzystając z telefonu w autobusie?

Zdecyduj sam i powtarzaj do woli, gdyż filmy obejrzysz bez limitu przez 365 dni od momentu wykupienia kursu.

Spis treści

 • 00:00:40

  Związki organiczne i nieorganiczne

 • 00:01:30

  Pierwiastki biogenne

 • 00:05:21

  Makroelementy

 • 00:23:25

  Mikroelementy

 • 00:28:43

  wiązania i oddziaływania chemiczne

 • 00:30:25

  Budowa wody

 • 00:32:31

  Właściwości wody

 • 00:00:43

  Węglowodany funkcja i podział

 • 00:03:28

  Właściwości węglowodanów

 • 00:05:29

  Ogólna budowa węglowodanów

 • 00:06:33

  Monosacharydy

 • 00:10:20

  Disacharydy

 • 00:12:03

  Polisacharydy

 • 00:15:29

  Wykrywanie cukrów w materiale biologicznym

 • 00:18:06

  Lipidy funkcja i podział

 • 00:23:36

  Budowa i właściwości lipidów

 • 00:25:15

  Funkcje cholesterolu

 • 00:27:32

  Wykrywanie lipidów w materiale biologicznym

 • 00:27:49

  Ogólna budowa aminokwasu

 • 00:29:07

  Wiązanie peptydowe

 • 00:31:40

  Funkcje białek

 • 00:33:46

  Właściwości białek

 • 00:36:09

  Podział białek

 • 00:40:55

  I-, II-, III- i IV-rzędowa struktura białek

 • 00:46:38

  Wykrywanie białek w materiale biologicznym

 • 00:47:10

  Budowa nukleotydu

 • 00:48:38

  Funkcja i budowa DNA

 • 00:00:50

  Budowa komórki prokariotycznej

 • 00:04:22

  Porównanie komórek eukariotycznych

 • 00:07:07

  Funkcja błon biologicznych

 • 00:08:54

  Budowa błon biologicznych

 • 00:12:00

  Czynniki wpływające na sztywność błony

 • 00:13:09

  Właściwości błony

 • 00:16:58

  Białka w błonie oraz ich funkcja

 • 00:18:03

  Transport przezbłonowy

 • 00:29:35

  Fagocytoza

 • 00:30:45

  Pinocytoza

 • 00:31:54

  Jądro komórkowe

 • 00:45:45

  Mitochondrium

 • 00:48:16

  Chloroplast

 • 00:49:28

  Teoria endosymbiozy

 • 00:51:31

  Półautonomiczność

 • 00:53:41

  Rybosom

 • 00:56:10

  Synteza białek na eksport

 • 00:58:04

  RER

 • 00:58:56

  SER

 • 01:00:08

  Aparat Golgiego

 • 01:01:54

  Lizosom

 • 01:02:41

  Peroksysom

 • 01:03:43

  Proteasomy

 • 01:04:22

  Wodniczki

 • 01:05:24

  Cytoszkielet

 • 01:08:39

  Połączenia międzykomórkowe

 • 00:00:33

  Faza G0

 • 00:01:55

  Transformacja nowotworowa

 • 00:04:59

  Nekroza i Apoptoza

 • 00:06:54

  Interfaza

 • 00:11:31

  Mitoza

 • 00:16:38

  Cytokineza

 • 00:17:35

  Podsumowanie mitozy

 • 00:19:51

  Mejoza

 • 00:24:51

  Podsumowanie mejozy

 • 00:26:53

  Zdolność komórek do różnicowania się

 • 00:00:45.

  Anabolizm vs katabolizm

 • 00:03:01

  Szlak metaboliczny vs cykl metaboliczny

 • 00:04:39

  Budowa i funkcja ATP

 • 00:07:18

  Defosforylacja i fosforylacja

 • 00:11:43

  Uniwersalne przenośniki

 • 00:13:55

  Charakterystyka enzymów

 • 00:17:54

  Budowa enzymów

 • 00:20:32

  Teoria ręki i rękawiczki

 • 00:21:25

  Stała Michaelisa

 • 00:24:00

  Regulacja aktywności enzymów

 • 00:27:06

  Inhibicja

 • 00:31:05

  Inne sposoby regulacji aktywności enzymów

 • 00:00:50

  Sens oddychania tlenowego.

 • 00:04:14

  Substraty do oddychania tlenowego

 • 00:04:50

  Lokalizacja etapów oddychania

 • 00:07:13

  Glikoliza

 • 00:13:27

  Reakcja pomostowa

 • 00:17:23

  Cykl Krebsa

 • 00:21:16

  Łańcuch oddechowy

 • 00:28:59

  Beztlenowe pozyskiwanie ATP

 • 00:34:24

  Metabolizm węglowodanów

 • 00:39:32

  Metabolizm lipidów

 • 00:43:34

  Metabolizm białek

 • 00:46:38

  Cykl mocznikowy

 • 00:00:43

  Sens fotosyntezy

 • 00:02:05

  Miejsce zachodzenia etapów fotosyntezy

 • 00:02:59

  Chlorofil

 • 00:04:18

  Karotenoidy

 • 00:06:23

  Rodzaje fotosyntezy

 • 00:08:10

  Faza jasna

 • 00:18:12

  Faza ciemna

 • 00:22:16

  Wpływ czynników zewnętrznych na przebieg fotosyntezy

 • 00:24:54

  Rozmieszczenie chloroplastów w zależności od ilości światła

 • 00:25:50

  Fotooddychanie - rośliny C3, C4, CAM

 • 00:32:27

  Chemosynteza

 • 00:00:43

  Zasady klasyfikacji organizmów

 • 00:07:12

  Wirusy charakterystyka

 • 00:09:23

  Budowa wirusów

 • 00:12:54

  Priony i wiroidy

 • 00:14:01

  Retrowirusy

 • 00:15:11

  Bakteriofagi oraz ich cykle

 • 00:21:41

  HIV

 • 00:36:28

  Choroby wirusowe

 • 00:51:06

  Znaczenie wirusów dla człowieka i przyrody

 • 00:00:40

  Budowa komórki bakteryjnej

 • 00:04:14

  Formy morfologiczne bakterii

 • 00:05:44

  Bakterie Gram (+) i Gram (-)

 • 00:07:45

  Barwienie metodą Grama

 • 00:09:38

  Archeony

 • 00:13:24

  Odżywianie

 • 00:19:28

  Sinice

 • 00:21:31

  Oddychanie

 • 00:24:52

  Rozmnażanie

 • 00:25:40

  Proces płciowy - koniugacja

 • 00:28:06

  Antybiogram

 • 00:29:54

  Inne sposoby na pozyskiwanie nowych genów

 • 00:30:24

  Formy przetrwalnikowe

 • 00:32:33

  Poruszanie się bakterii

 • 00:34:04

  Choroby bakteryjne

 • 00:41:56

  Znaczenie bakterii dla człowieka i przyrody

 • 00:00:40

  Charakterystyka

 • 00:04:06

  Budowa charakterystycznych przedstawicieli - pantofelek i euglena zielona

 • 00:07:53

  Poruszanie

 • 00:10:04

  Odżywianie

 • 00:12:28

  Rozmnażanie

 • 00:15:03

  Mejoza postgamiczna i pregamiczna

 • 00:15:26

  Koniugacja u pantofelka

 • 00:17:53

  Osmoregulacja

 • 00:19:45

  Cykl rozwojowy zarodźca malarii

 • 00:23:25

  Choroby wywoływane przez protisty

 • 00:26:17

  Glony

 • 00:27:37

  Znaczenie protistów dla człowieka i przyrody

 • 00:00:44

  Budowa komórki grzybowej

 • 00:02:10

  Charakterystyka

 • 00:02:53

  Budowa grzyba

 • 00:03:40

  Odżywianie

 • 00:05:38

  Oddychanie

 • 00:05:54

  Doświadczenie - czy drożdże przeprowadzają fermentację alkoholową?

 • 00:07:42

  Rozmnażanie

 • 00:10:14

  Typy zarodników

 • 00:11:44

  Cykl sprzężniowców

 • 00:15:10

  Cykl workowców

 • 00:20:31

  Cykl podstawczaków

 • 00:23:35

  Związki symbiotyczne w jakie wchodzą grzyby

 • 00:27:50

  Bioindykatory

 • 00:28:40

  Zasady profilaktyki grzybicy

 • 00:30:08

  Znaczenie grzybów dla człowieka i przyrody

 • 00:00:44

  Schemat komórki roślinnej

 • 00:02:40

  Adaptacja roślin do życia na lądzie

 • 00:05:27

  Tkanki roślinne ogólny podział

 • 00:06:04

  Merystemy pierwotne i wtórne

 • 00:12:23

  Tkanki stałe charakterystyka

 • 00:12:45

  Tkanka okrywająca

 • 00:17:19

  Tkanka miękiszowa

 • 00:22:08

  Tkanka wzmacniająca

 • 00:24:57

  Tkanka przewodząca

 • 00:30:48

  Przystosowania roślin do ilości dostępnego światła

 • 00:32:29

  Przystosowania roślin do dostępności wody

 • 00:00:27

  Podział organów

 • 00:01:48

  Korzeń budowa i funkcja

 • 00:04:18

  Przyrost korzenia na grubość

 • 00:07:20

  Modyfikacje korzeni

 • 00:11:00

  Łodyga budowa i funkcja

 • 00:12:58

  Przyrost łodygi na grubość

 • 00:13:58

  Modyfikacje łodygi

 • 00:16:49

  Liście budowa i funkcja

 • 00:19:31

  Różnice w budowie roślin C3, C4 i roślin iglastych

 • 00:22:39

  Modyfikacje liści

 • 00:24:23

  Kwiaty

 • 00:28:24

  Owoce

 • 00:00:48

  Gametofit i sporofit

 • 00:03:46

  Charakterystyka mszaków

 • 00:08:16

  Cykl mszaków

 • 00:10:52

  Charakterystyka paprotników

 • 00:14:11

  Widłaki i skrzypy

 • 00:15:21

  Paprotniki jednako- i różnozarodnikowe

 • 00:17:48

  Kłos zarodnionośny

 • 00:19:09

  Cykle paprotników

 • 00:24:03

  Charakterystyka nagonasiennych

 • 00:25:14

  Budowa sporofitu i gametofitu

 • 00:30:40

  Cykl nagonasiennych

 • 00:33:11

  Rodzime iglaki

 • 00:34:24

  Charakterystyka okrytonasiennych

 • 00:36:02

  Budowa sporofitu i gametofitu

 • 00:39:42

  Podwójne zapłodnienie

 • 00:40:35

  Cykl okrytonasiennych

 • 00:41:58

  Ochrona przed samozapłodnieniem

 • 00:43:14

  Owoce

 • 00:44:00

  Porównanie jednoliściennych i dwuliściennych

 • 00:46:20

  Znaczenie roślin w życiu człowieka

 • 00:01:05

  Potencjał wody

 • 00:03:05

  Transpiracja

 • 00:06:43

  Parcie korzeniowe

 • 00:09:33

  Jak na pobieranie wody przez roślinę wpływa zbyt intensywne nawożenie?

 • 00:11:09

  Transport wody - droga

 • 00:13:20

  Identyfikacja tkanki przewodzącej

 • 00:14:44

  Mechanizm otwierania i zamykania aparatów szparkowych

 • 00:17:15

  Formy azotu oraz siarki przyswajalne dla roślin

 • 00:17:45

  Znaczenie wybranych makroelementów i mikroelementów

 • 00:20:05

  Transport asymilatów

 • 00:23:39

  Udział bakterii i grzybów w odżywianiu roślin

 • 00:25:44

  Wzrost i rozwój roślin okrytonasiennych

 • 00:25:56

  Stadium wegetatywne

 • 00:34:24

  Stadium generatywne

 • 00:41:12

  Starzenie się i umieranie rośliny

 • 00:41:39

  Fitohormony

 • 00:50:42

  Reakcja roślin na bodźce

 • 00:00:35

  Bruzdkowanie

 • 00:02:22

  Gastrulacja

 • 00:05:06

  Listki zarodkowe

 • 00:07:20

  Podział zwierząt

 • 00:14:04

  Tkanka nabłonkowa

 • 00:24:00

  Tkanka łączna

 • 00:25:01

  Tkanka łączna właściwa

 • 00:32:55

  Tkanka łączna podporowa

 • 00:41:00

  Tkanka łączna płynna

 • 00:51:31

  Tkanka mięśniowa

 • 00:56:33

  Tkanka nerwowa

 • 00:00:31

  Charakterystyka gąbek

 • 00:01:27

  Budowa

 • 00:03:42

  Czynności życiowe gąbek

 • 00:05:26

  Budowa parzydełkowców

 • 00:08:43

  Odżywianie parzydełkowców

 • 00:09:36

  Oddychanie, wydalanie i osmoregulacja

 • 00:10:06

  Układ nerwowy i poruszanie się

 • 00:11:07

  Rozmnażanie i cykl życiowy

 • 00:13:14

  Znaczenie parzydełkowców w przyrodzie

 • 00:00:40

  Charakterystyka płazińców

 • 00:03:57

  Pokrycie ciała płazińców

 • 00:06:05

  Układ pokarmowy i oddechowy płazińców

 • 00:08:40

  Układ nerwowy i wydalniczy

 • 00:11:25

  Rozmnażanie i rozwój płazińców

 • 00:14:26

  Cykle pasożytniczych płazińców

 • 00:19:19

  Przystosowania do pasożytnictwa

 • 00:20:34

  Charakterystyka nicieni

 • 00:21:59

  Pokrycie ciała nicieni

 • 00:22:30

  Układ pokarmowy i oddechowy

 • 00:23:26

  Układ nerwowy i wydalniczy

 • 00:24:34

  Rozmnażanie i rozwój nicieni

 • 00:25:19

  Cykle pasożytniczych nicieni

 • 00:28:30

  Pasożytnicze płazińce i nicienie

 • 00:31:55

  Charakterystyka pierścienic

 • 00:33:18

  Pokrycie ciała pierścienic

 • 00:34:13

  Układ pokarmowy i oddechowy

 • 00:35:29

  Układ krwionośny

 • 00:37:00

  Układ nerwowy i wydalniczy

 • 00:40:09

  Rozmnażanie i rozwój

 • 00:41:10

  Znaczenie pierścienic

 • 00:00:40

  Charakterystyka stawonogów

 • 00:02:53

  Cechy charakterystyczne skorupiaków, pajęczaków i owadów

 • 00:04:43

  Typy aparatów gębowych

 • 00:06:17

  Typy odnóży tułowiowych

 • 00:07:30

  Układ pokarmowy i krwionośny

 • 00:09:35

  Układ oddechowy

 • 00:11:48

  Układ nerwowy i wydalniczy

 • 00:14:50

  Zmysły

 • 00:15:51

  Rozmnażanie, hormony i rozwój

 • 00:17:15

  Rozwój z przeobrażeniem zupełnym i niezupełnym

 • 00:00:37

  Porównanie przekroju ciała strunowca i bezkręgowca

 • 00:02:14

  Wspólne cechy

 • 00:05:49

  Charakterystyka ryb

 • 00:07:55

  Podział ryb

 • 00:10:22

  Pokrycie ciała

 • 00:12:43

  Układ szkieletowy

 • 00:13:44

  Układ pokarmowy

 • 00:15:33

  Układ oddechowy i różnica przeciwprądów

 • 00:19:50

  Układ krwionośny

 • 00:21:03

  Układ nerwowy i zmysły

 • 00:24:05

  Układ wydalniczy

 • 00:25:45

  Osmoregulacja

 • 00:29:52

  Rozmnażanie i rozwój

 • 00:31:10

  Przystosowania ryb do życia w wodzie

 • 00:32:05

  Znaczenie ryb dla człowieka i przyrody

 • 00:00:35

  Charakterystyka płazów

 • 00:01:22

  Pokrycie ciała

 • 00:03:32

  Układ szkieletowy

 • 00:05:01

  Układ oddechowy

 • 00:06:17

  Układ krwionośny

 • 00:07:59

  Układ nerwowy

 • 00:09:09

  Układ wydalniczy

 • 00:10:20

  Rozmnażanie i rozwój

 • 00:13:01

  Przystosowania do życia w dwóch środowiskach

 • 00:14:42

  Ochrona i znaczenie płazów

 • 00:00:47

  Charakterystyka gadów

 • 00:01:41

  Pokrycie ciała

 • 00:02:50

  Układ szkieletowy

 • 00:04:58

  Układ pokarmowy

 • 00:05:50

  Układ oddechowy

 • 00:06:43

  Układ krwionośny

 • 00:08:26

  Układ nerwowy i zmysły

 • 00:10:23

  Układ wydalniczy

 • 00:11:45

  Rozmnażanie i rozwój

 • 00:12:20

  Błony płodowe

 • 00:14:01

  Przystosowania gadów do życia na lądzie

 • 00:14:45

  Ochrona i znaczenie gadów

 • 00:00:30

  Charakterystyka ptaków

 • 00:01:23

  Pokrycie ciała

 • 00:03:51

  Układ szkieletowy

 • 00:05:50

  Układ pokarmowy

 • 00:06:43

  Układ oddechowy i mechanizm podwójnego oddychania

 • 00:09:39

  Układ krwionośny

 • 00:10:21

  Układ nerwowy i zmysły

 • 00:11:37

  Układ wydalniczy

 • 00:12:41

  Rozmnażanie i rozwój

 • 00:14:12

  Przystosowania ptaków do lotu

 • 00:15:26

  Ochrona i znaczenie ptaków

 • 00:00:30

  Charakterystyka ssaków

 • 00:00:45

  Pokrycie ciała

 • 00:02:38

  Układ szkieletowy

 • 00:04:55

  Układ pokarmowy

 • 00:08:37

  Układ oddechowy

 • 00:09:46

  Układ krwionośny

 • 00:10:22

  Układ nerwowy i zmysły

 • 00:12:26

  Układ wydalniczy

 • 00:13:58

  Podział ssaków

 • 00:17:45

  Ochrona i znaczenie ssaków

 • 00:00:39

  Pokrycie ciała

 • 00:05:00

  Symetria ciała

 • 00:06:30

  Lokomocja

 • 00:12:17

  Odżywianie się

 • 00:18:47

  Wymiana gazowa

 • 00:25:17

  Transport

 • 00:30:36

  Układ nerwowy i zmysły

 • 00:35:34

  Osmoregulacja i wydalanie

 • 00:41:50

  Rozmnażanie i rozwój

 • 00:00:20

  Hierarchiczna budowa ciała

 • 00:02:30

  Homeostaza definicja

 • 00:02:50

  Regulacja nerwowa i hormonalna homeostazy

 • 00:08:24

  Dodatnie i ujemne sprzężenie zwrotne

 • 00:11:30

  Stała temperatura ciała

 • 00:17:27

  Ciśnienie krwi

 • 00:23:53

  Kaskada krzepnięcia krwi

 • 00:24:40

  Tętno

 • 00:25:15

  Glikemia

 • 00:00:47

  Naskórek

 • 00:05:18

  Skóra właściwa

 • 00:06:18

  Tkanka podskórna

 • 00:07:17

  Funkcje skóry

 • 00:18:35

  Wpływ UV na naszą skórę

 • 00:20:27

  Profilaktyka trądziku

 • 00:21:36

  Czerniak

 • 00:00:44

  Tkanka kostna

 • 00:09:23

  Funkcje układu szkieletowego

 • 00:10:32

  Kształty kości

 • 00:11:36

  Szkielet osiowy

 • 00:23:40

  Szkielet kończyn i obręcze

 • 00:26:52

  Połączenia nieruchome kości

 • 00:28:00

  Połączenia ruchome kości

 • 00:31:23

  Najczęstsze patologie układu kostnego

 • 00:00:50

  Tkanka mięśniowa

 • 00:07:48

  Jednostka motoryczna

 • 00:09:09

  Budowa mięśnia szkieletowego

 • 00:09:50

  Budowa filamentów

 • 00:13:09

  Budowa sarkomeru

 • 00:14:39

  Cykl mostka poprzecznego

 • 00:19:51

  Antagonizm vs synergizm

 • 00:21:16

  Źródło ATP

 • 00:24:13

  Źródło tlenu

 • 00:27:14

  Dług tlenowy

 • 00:29:38

  Podział włókien mięśniowych

 • 00:33:20

  Rodzaje skurczy

 • 00:36:55

  Wpływ wysiłku na aparat ruchu

 • 00:37:34

  Doping

 • 00:00:33

  Węglowodany

 • 00:03:26

  Rola błonnika

 • 00:06:31

  Metabolizm węglowodanów

 • 00:06:52

  Lipidy

 • 00:09:12

  Cholesterol

 • 00:12:23

  Miażdżyca i zawał

 • 00:13:30

  Metabolizm lipidów

 • 00:14:47

  Białka

 • 00:16:46

  Metabolizm białek

 • 00:18:39

  Witaminy

 • 00:21:45

  Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach

 • 00:28:01

  Witaminy rozpuszczalne w wodzie

 • 00:33:58

  Rola mikrobiomu

 • 00:00:50

  Funkcje układu pokarmowego

 • 00:01:14

  Jama ustna

 • 00:05:57

  Zęby

 • 00:09:01

  Gardło i przełyk

 • 00:11:10

  Żołądek

 • 00:17:50

  Dwunastnica

 • 00:18:58

  Jelito czcze i kręte

 • 00:22:14

  Jelito grube

 • 00:24:23

  Wątroba

 • 00:28:45

  Trzustka

 • 00:32:30

  Unaczynienie wątroby

 • 00:34:15

  Regulacja poziomu glukozy

 • 00:36:17

  Trawienie węglowodanów

 • 00:38:13

  Trawienie lipidów

 • 00:39:21

  Trawienie białek

 • 00:40:52

  Wchłanianie

 • 00:44:11

  Regulacja hormonalna oraz nerwowa

 • 00:46:45

  Najczęstsze choroby układu pokarmowego

 • 00:56:24

  Badania diagnostyczne

 • 00:00:51

  Funkcje układu oddechowego

 • 00:01:36

  Budowa układu oddechowego

 • 00:02:07

  Jama nosowa

 • 00:03:26

  Zatoki przynosowe

 • 00:04:06

  Gardło

 • 00:04:43

  Krtań

 • 00:07:01

  Tchawica

 • 00:08:00

  Oskrzela i oskrzeliki

 • 00:08:54

  Płuca

 • 00:12:06

  Surfaktant

 • 00:13:03

  Wentylacja

 • 00:15:33

  Wymiana gazowa

 • 00:17:51

  Transport tlenu

 • 00:19:56

  Inne związki hemoglobiny

 • 00:21:21

  Krzywa dysocjacji hemoglobiny

 • 00:23:57

  Transport dwutlenku węgla

 • 00:24:49

  Regulacja oddechu

 • 00:26:10

  Ciśnienie w górach vs ciśnienie na poziomem morza

 • 00:29:09

  Alergia

 • 00:32:08

  Palenie papierosów

 • 00:34:14

  Pyłowe zanieczyszczenia powietrza

 • 00:35:00

  Smog

 • 00:36:10

  Badania diagnostyczne

 • 00:00:54

  Funkcje układu krwionośnego

 • 00:03:11

  Budowa krwi

 • 00:04:05

  Osocze

 • 00:09:02

  Erytrocyty

 • 00:11:41

  Leukocyty

 • 00:17:26

  Płytki krwi

 • 00:19:57

  Grupa krwi AB0

 • 00:23:08

  Grupa krwi Rh i konflikt serologiczny

 • 00:28:23

  Budowa naczyń

 • 00:30:18

  Sieci naczyń włosowatych

 • 00:31:23

  Ciśnienie krwi

 • 00:36:04

  Krwioobiegi

 • 00:39:57

  Budowa serca i dużych naczyń

 • 00:42:23

  Krążenie wieńcowe

 • 00:44:25

  Układ bodźcoprzewodzący

 • 00:47:55

  Cykl pracy serca

 • 00:51:21

  Choroby układu krążenia

 • 00:55:41

  Badania diagnostyczne

 • 00:00:52

  Funkcje układu limfatycznego

 • 00:02:12

  Limfa

 • 00:02:50

  Centralne i obwodowe narządy limfatyczne

 • 00:08:35

  Przeciwciało oraz antygen

 • 00:10:34

  Klasy przeciwciał

 • 00:14:38

  Cząsteczki klasy MHC

 • 00:15:30

  Prezentacja antygenu

 • 00:18:25

  Etapy odpowiedzi immunologicznej - odpowiedź nieswoista

 • 00:24:45

  Etapy odpowiedzi immunologicznej - odpowiedź swoista

 • 00:28:28

  Pamięć immunologiczna

 • 00:29:37

  Cytokiny

 • 00:30:25

  Białka ostrej fazy

 • 00:31:18

  Rodzaje odporności

 • 00:33:33

  Alergia

 • 00:35:34

  Choroby autoimmunologiczne

 • 00:38:10

  Immunosupresja vs niedobory odporności

 • 00:00:41

  Funkcje układu nerwowego

 • 00:01:22

  Tkanka nerwowa

 • 00:10:37

  Przewodzenie impulsu

 • 00:13:59

  Potencjał czynnościowy

 • 00:19:35

  Refrakcja

 • 00:21:16

  Synapsy

 • 00:25:30

  Podział układu nerwowego

 • 00:26:01

  Somatyczny układ ośrodkowy

 • 00:27:43

  Kresomózgowie

 • 00:30:22

  Międzymózgowie

 • 00:32:01

  Śródmózgowie

 • 00:33:32

  Most oraz móżdżek

 • 00:34:23

  Rdzeń przedłużony

 • 00:35:42

  Rdzeń kręgowy

 • 00:37:48

  Opony mózgowo-rdzeniowe

 • 00:39:41

  Somatyczny układ obwodowy

 • 00:41:24

  Łuk odruchowy

 • 00:43:10

  Odruchy i doświadczenie Pawłowa

 • 00:46:17

  Układ autonomiczny

 • 00:49:25

  Znaczenie snu

 • 00:50:32

  Najczęstsze choroby z zakresu neurologii i psychiatrii

 • 00:00:30

  Budowa oka

 • 00:04:14

  Aparat optyczny oka

 • 00:04:54

  Akomodacja oka

 • 00:06:14

  Droga wzrokowa i odbieranie bodźców świetlnych

 • 00:11:51

  Wady wzroku

 • 00:11:58

  Zasady higieny wzroku

 • 00:15:50

  Budowa ucha

 • 00:16:02

  Ucho zewnętrzne

 • 00:16:26

  Ucho środkowe

 • 00:18:30

  Ucho wewnętrzne

 • 00:20:52

  Droga fali dźwiękowej

 • 00:22:26

  Narząd równowagi

 • 00:25:45

  Zasady higieny narządu słuchu

 • 00:27:21

  Zmysł węchu i smaku

 • 00:00:40

  Funkcje układu moczowego

 • 00:01:31

  Budowa układu moczowego

 • 00:02:58

  Budowa nerki

 • 00:04:04

  Budowa nefronu

 • 00:05:30

  Mechanizm powstawania moczu

 • 00:16:20

  Kontrola oddawania moczu

 • 00:17:58

  Hormony, które działają na nerkę

 • 00:19:34

  Hormony, które nerka wydziela

 • 00:20:30

  Niewydolność nerek

 • 00:22:20

  Dializa

 • 00:24:06

  Metody diagnostyczne

 • 00:00:39

  Hormony

 • 00:02:56

  Działanie hormonów białkowych vs steroidowych

 • 00:05:50

  Podział wydzielania hormonów

 • 00:07:11

  Podwzgórze

 • 00:08:50

  Wazopresyna

 • 00:10:07

  Oksytocyna

 • 00:11:50

  Przysadka

 • 00:13:00

  Hormon wzrostu

 • 00:14:32

  Prolaktyna

 • 00:15:34

  TSH, T4, T3

 • 00:17:00

  Niedoczynność i nadczynność tarczycy

 • 00:21:33

  Gonadotropiny, testosteron, estrogeny

 • 00:24:02

  Kortykotropina i hormony kory nadnerczy

 • 00:27:30

  Hormony wydzielane niezależnie od osi podwzgórze-przysadka

 • 00:27:56

  Melatonina

 • 00:29:01

  Insulina i glukagon

 • 00:31:28

  Parathormon I kalcytonina

 • 00:33:31

  Adrenalina

 • 00:34:28

  Gastryna

 • 00:34:59

  Erytropoetyna

 • 00:00:48

  Funkcje układu rozrodczego

 • 00:01:18

  Narządy płciowe zewnętrzne męskie

 • 00:02:55

  Narządy płciowe wewnętrzne męskie

 • 00:06:25

  Dojrzewanie chłopców

 • 00:11:04

  Spermatogeneza

 • 00:15:27

  Spermiogeneza

 • 00:17:22

  Skład spermy

 • 00:19:18

  Narządy płciowe zewnętrzne żeńskie

 • 00:20:26

  Narządy płciowe wewnętrzne żeńskie

 • 00:22:04

  Start oogenezy

 • 00:23:36

  Dojrzewanie dziewczyn

 • 00:26:23

  Przebieg oogenezy

 • 00:30:30

  Budowa oocytu II’ rzędu

 • 00:32:00

  Cykl jajnikowy i miesiączkowy

 • 00:37:27

  Zapłodnienie

 • 00:40:47

  Rozwój w łonie matki

 • 00:43:45

  Błony płodowe

 • 00:47:13

  Łożysko

 • 00:49:37

  Metody antykoncepcji

 • 00:54:32

  Badania prenatalne

 • 00:55:56

  Etapy ontogenezy człowieka

 • 00:00:33

  Budowa nukleotydu

 • 00:03:02

  DNA

 • 00:06:40

  RNA

 • 00:10:34

  Lokalizacja materiału genetycznego

 • 00:15:30

  Upakowanie materiału genetycznego w jądrze

 • 00:20:15

  Kariotyp

 • 00:21:47

  Replikacja

 • 00:32:20

  Telomery

 • 00:35:35

  Gen, genom i kod genetyczny

 • 00:39:55

  Ekspresja genów - Transkrypcja i translacja

 • 00:51:08

  Regulacja ekspresji - Operony

 • 00:00:40

  Podstawowe pojęcia w genetyce

 • 00:03:43

  Genetyka Mendlowska

 • 00:10:35

  Chromosomowa teoria dziedziczenia

 • 00:18:37

  Rozmieszczenie genów na chromosomie

 • 00:20:41

  Inne sposoby dziedziczenia

 • 00:23:34

  Plejotropia

 • 00:24:10

  Analiza rodowodu

 • 00:27:55

  Rodzaje zmienności

 • 00:28:12

  Zmienność środowiskowa

 • 00:28:41

  Zmienność genetyczna

 • 00:33:09

  Mutacje genowe

 • 00:36:08

  Mutacje chromosomowe

 • 00:39:22

  Nowotworzenie

 • 00:44:46

  Choroby genetyczne

 • 00:00:40

  Podstawowe pojęcia w ekologii

 • 00:02:41

  Ekologia organizmu

 • 00:06:27

  Tolerancja ekologiczna

 • 00:11:25

  Bioindykatory

 • 00:13:31

  Ekologia populacji

 • 00:16:14

  Liczebność populacji

 • 00:18:58

  Strategie rozrodu

 • 00:20:00

  Krzywe przeżywania

 • 00:21:32

  Struktura wieku populacji

 • 00:22:38

  Struktura przestrzenna populacji

 • 00:24:13

  Oddziaływania między organizmami

 • 00:25:03

  Oddziaływania antagonistyczne

 • 00:38:58

  Oddziaływania nieantagonistyczne

 • 00:00:46

  Rola organizmów w kształtowaniu biotopu

 • 00:03:36

  Mikroklimat

 • 00:04:51

  Rodzaje ekosystemów

 • 00:07:24

  Poziomy troficzne - obieg materii

 • 00:12:09

  Przepływ energii

 • 00:13:38

  Obieg węgla w przyrodzie

 • 00:14:35

  Obieg azotu w przyrodzie

 • 00:18:11

  Sukcesja ekologiczna

 • 00:21:10

  Różnorodność biologiczna i jej zagrożenia

 • 00:27:00

  Biomy

 • 00:00:40

  Globalne ocieplenie klimatu

 • 00:02:44

  Kwaśne deszcze

 • 00:04:15

  Smog

 • 00:05:31

  Zanieczyszczenia wód

 • 00:08:30

  Wpływ rolnictwa na bioróżnorodność oraz pulę genową

 • 00:10:12

  Formy ochrony przyrody

 • 00:11:35

  Ochrona bierna vs czynna

 • 00:14:09

  Gatunki wymarłe i pod ochroną

 • 00:15:40

  Ochrona ścisła i częściowa

 • 00:16:04

  Formy ochrony obszarowej

 • 00:19:03

  Formy ochrony indywidualnej

 • 00:20:06

  Umowy europejskie oraz międzynarodowe na rzecz ochrony przyrody

 • 00:00:56

  Biotechnologia tradycyjna vs molekularna

 • 00:04:30

  Enzymy stosowane w inżynierii genetycznej

 • 00:08:21

  Hybrydyzacja DNA

 • 00:10:20

  biblioteki genomowe i biblioteki cDNA

 • 00:13:08

  klonowanie DNA

 • 00:16:16

  PCR

 • 00:20:31

  Elektroforeza

 • 00:22:57

  Transformacja genetyczna

 • 00:24:46

  Mikroorganizmy GMO

 • 00:27:28

  Rośliny GMO

 • 00:29:30

  Zwierzęta GMO

 • 00:31:36

  Klonowanie

 • 00:36:11

  Sekwencjonowanie DNA

 • 00:37:11

  Wykorzystanie biotechnologii w medycynie, sądownictwie, paleontologii

 • 00:00:38

  Ewolucja

 • 00:04:43

  Bezpośrednie dowody ewolucji

 • 00:10:01

  Pośrednie dowody ewolucji

 • 00:13:08

  Narządy homologiczne i analogiczne

 • 00:16:03

  Inne pośrednie dowody ewolucji

 • 00:16:55

  Dobór naturalny

 • 00:23:50

  Przewaga heterozygot

 • 00:26:31

  Ewolucja na poziomie populacji

 • 00:28:54

  Prawo Hardy’ego-Weinberga

 • 00:34:57

  Dryf genetyczny

 • 00:37:13

  Specjacja

 • 00:00:48

  Hipotezy tłumaczące powstanie świata

 • 00:05:23

  Etapy życia na Ziemi

 • 00:09:34

  Antropogeneza

 • 00:09:54

  Podobieństwa między małpami, a człowiekiem

 • 00:11:26

  Różnice między małpami, a człowiekiem

 • 00:16:10

  Gatunku człowieka, które chodziły po Ziemi

Kurs teoretyczny będzie idealnym wyborem dla osób, które:

lubią uczyć się własnym tempem

są zdeterminowane aby skończyć z nauką na pamięć

wolą zrozumieć biologię, niż ją ”wykuwać”

chcą w szybkim czasie powtórzyć cały materiał

szukają sprawdzonych mnemoników

są wzrokowcami i cenią naukę z rysunkami

Paulina Rodziewicz
O mnie

Paulina Rodziewicz

Paulina rozpoczęła swoją działalność jako korepetytor już w liceum. Jej sposób opisywania i rozumienia zjawisk oraz prezentowania biologii jako pewnej całości, którą trzeba zrozumieć, a nie tylko zapamiętać, sprawdza się już od 2015 r.

Dowiedz się więcej

Opinie użytkowników

4.8 /5

(Opinie: 28)

 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1

Skorzystałeś z naszej oferty?

Pomóż innym w wyborze

Dodaj opinię
 • Avatar

  Stefania Grzyśka

  05 września 2021

 • Avatar

  Adam Winkowski

  04 września 2021

 • Avatar

  Julia Gadocha

  03 września 2021

  Polecam kurs, dzięki niemu nauczyłam się zupełnie inaczej patrzeć na naukę biologii. Po obejrzeniu kursu nie było zakuwania, lecz wreszcie wszystko stało się logiczne i proste do zrozumienia

Kurs teoretyczny - wszystkie moduły

799,02 zł 914,00 zł

Oszczędzasz 12% (114,98 zł).

Zawartość obejmuje:

 • 42 godziny lekcyjne kursu wideo w formie 47 odcinków

 • prezentację z moimi rysunkami do pobrania z każdego filmu

 • krótkie testy sprawdzające wiedzę po obejrzeniu materiału

 • dostęp na 365 dni od momentu zakupu

 • możliwość korzystania na urządzeniach mobilnych

Logowanie / Rejestracja


Witaj

Wpisz swoje hasło:

Dołącz do nas

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za zakup materiałów z biologii.
Wierzymy, że kursy Pauliny pomogą Ci w nauce i pomyślnym zdaniu egzaminów :)
Mimo, że sklep był przygotowany na bardzo dużą liczbę kupujących to zainteresowanie kursami było tak duże, że przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Wszystkie zamówienia zostały złożone poprawnie natomiast z powodu dużego obciążenia sklep wystawił niektóre faktury z błędem.
Nie musisz się tym przejmować ponieważ nie wymaga to od Ciebie żadnych dodatkowych dopłat. Natomiast zależy nam na przejrzystości i w związku z tym w przesyłamy fakturę korygującą i prosimy o potwierdzenie ich odebrania przez kliknięcie poniższego przycisku: